Přeskočit navigaci

Tesař

Charakteristika

Tesař obsluhuje ruční, elektrické a motorové dřevoobráběcí nástroje a zhotovuje, montuje a udržuje vázané dřevěné konstrukce, bednění, dřevěné obklady a pomocné dřevěné konstrukce na stavbě.

Činnosti

 • Čtení stavebních výkresů a technické dokumentace tesařských konstrukcí.
 • Dodržování bezpečnosti práce, ochrany zdraví při práci a požární ochrany při práci ve výškách.
 • Kontrola parametrů tesařských konstrukcí.
 • Měření, rozvrhování a orýsování dřevěných prvků tesařských konstrukcí.
 • Montáž, demontáž a opravy tesařských vázaných a pomocných konstrukcí, bednění, lešení a dřevostaveb.
 • Návrh pracovních postupů pro zhotovování, montáž, demontáž a opravy tesařských konstrukcí s ohledem na podmínky a užitné vlastnosti tesařských konstrukcí.
 • Posouzení kvality používaných materiálů dostupnými prostředky.
 • Povrchové úpravy a chemická ochrana dřevěných konstrukcí a dřevostaveb.
 • Ruční opracování a strojní obrábění dřevěných materiálů.
 • Spojování konstrukcí tesařskými spoji, dřevěnými a kovovými spojovacími prostředky.
 • Výpočet spotřeby materiálů a kalkulace ceny.
 • Zaměření a kontrola stavu stavby před výrobou a montáží tesařských konstrukcí.
 • Zhotovení dřevěných prvků tesařských konstrukcí.

Další informace o vhodném školním vzdělání, zdravotních a pracovních podmínkách a o měsíční mzdě se dozvíte u jednotlivých typových pozic zařazených do tohoto povolání.

Podřízená povolaní (typové pozice)

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Pro toto povolání nejsou dostupná data o měsíčním výdělku.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání