Přeskočit navigaci

Tesař

Charakteristika

Tesař provádí, montuje, demontuje a provádí údržbu dřevěných konstrukcí, prvků a bednění.

Činnosti

  • Měření, rozvrhování, orýsování, řezání a opracovávání dřevěných prvků pro tesařské konstrukce.
  • Montáž a demontáž bednění různých betonových a železobetonových konstrukcí.
  • Montáž a demontáž tesařsky vázaných lešení, zabezpečení budov proti zřícení těžkým plošným rozepřením nebo vzepřením.
  • Zakládání dřevěných staveb a tesařských konstrukcí dle situačních a prováděcích výkresů.
  • Zhotovení a montáž staveb dle projektu z celostěnových dílců.
  • Zhotovení jednoduchého lešení a bednění ze dřeva.
  • Zhotovení krovů střech.
  • Zhotovení, montáž a demontáž tesařských konstrukcí.
  • Zhotovení, sestavování a montáž různých druhů tesařských výrobků, např. jednoduchých přístřešků, roštů, stěnových a střešních dílců, vazníků.

Další informace o vhodném školním vzdělání, zdravotních a pracovních podmínkách a o měsíční mzdě se dozvíte u jednotlivých typových pozic zařazených do tohoto povolání.

Podřízená povolaní (typové pozice)

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Pro toto povolání nejsou dostupná data o měsíčním výdělku.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání