Přeskočit navigaci

Samostatný knihovník

Charakteristika

Samostatný knihovník zajišťuje chod knihovny se specializovaným fondem, vykonává specializované knihovnicko-bibliografické a informační práce, provádí odbornou poradenskou činnost.

Činnosti

  • Aktualizace knihovního fondu v knihovnách s regionální a celostátní působnosti.
  • Knihovnické a bibliografické, referenční a informační služby v knihovnách s regionální působností.
  • Koordinace ochrany a revizí knihovního fondu.
  • Organizace knihovního fondu v knihovnách s krajskou působností.
  • Profilování fondu v knihovnách s lokální a regionální působností.
  • Samostatná katalogizace podle stanovených metodik.
  • Samostatné zajišťování chodu knihovny se specializovaným fondem.
  • Správa a organizace specializovaných samostatných studoven v knihovnách s regionální působností.
  • Zajišťování vnitrostátních meziknihovních služeb v knihovnách s regionální působností.

Další informace o vhodném školním vzdělání, zdravotních a pracovních podmínkách a o měsíční mzdě se dozvíte u jednotlivých typových pozic zařazených do tohoto povolání.

Podřízená povolaní (typové pozice)

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Pro toto povolání nejsou dostupná data o měsíčním výdělku.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání