Přeskočit navigaci

Lektor dalšího vzdělávání

Charakteristika

Lektor dalšího vzdělávání řídí a realizuje výukový proces v dalším vzdělávání.

Činnosti

 • Hodnocení účinnosti vzdělávání a tréninku.
 • Instruktáže účastníků vzdělávacího programu o BOZP a PO.
 • Motivování účastníků vzdělávacího programu.
 • Navazování vztahu s účastníky dalšího vzdělávání a dohody pravidel a průběhu vzdělávání.
 • Ověřování znalostí, dovedností a kompetencí účastníků.
 • Poskytování individuálních konzultací.
 • Prezentace učiva s přizpůsobením účastníkům kurzů.
 • Příprava a sestavování prezentací.
 • Příprava scénářů a materiálně technického zajištění modelových situací a dalších činností.
 • Rozpracování cílů a obsahu kurzu včetně požadovaných kompetencí do detailního plánu a rozvrhu vzdělávání.
 • Spolupráce s koordinátory a projektanty kurzu při určování a konkretizaci obsahu a struktury kurzu.
 • Vedení a řízení diskuzí, vč. využití didaktické techniky.
 • Vedení a řízení modelových situací a dalších činnosti účastníků, vč. využití didaktické techniky.
 • Vedení a řízení tréninku a procvičování dovedností a kompetencí, vč. využití didaktické techniky.
 • Vedení dokumentace kurzu.
 • Volba a příprava a využití didaktické techniky, učebních textů a dalších učebních pomůcek.
 • Vstupní hodnocení kompetencí a dalších charakteristik účastníků kurzu.
 • Zadávání a hodnocení samostatných a skupinových prací účastníků.
 • Zpracování vlastních učebních nebo podpůrných textů.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
2320 - Učitelé odborných předmětů, praktického vyučování, odborného výcviku a lektoři dalšího vzdělávání 23 424 27 689
23204 - Lektoři dalšího vzdělávání 00 30 143

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání