Přeskočit navigaci

Elektromechanik zabezpečovacích systémů pro informační technologie

Charakteristika

Elektromechanik zabezpečovacích systémů pro informační technologie provádí samostatné práce a dílčí i celkové řízení prací při montážích, rekonstrukcích, běžných a středních opravách, kontrolách, seřizování, údržbě, obsluze a uvádění do provozu zařízení a celků, určených k zabezpečení informačních a sdělovacích zařízení.

Činnosti

  • Dodržování zásad ekodesignových přístupů zejména v souvislosti s ukončením životnosti elektronických zařízení.
  • Měření a vyhodnocování elektrických a neelektrických parametrů zařízení, diagnostika závad.
  • Měření veličin a schopnost interpretace měřených hodnot.
  • Montáž a oživování slaboproudých obvodů, elektronických prvků a sestav určených k zabezpečení informačních a sdělovacích zařízení.
  • Sestavování, zprovozňování a údržba zabezpečovacích zařízení včetně řídících a kontrolních pracovišť a s tím souvisejících informačních technologií a softwaru.
  • Údržba přenosových tras.
  • Vedení příslušné provozní dokumentace.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
7412 - Elektromechanici 25 561 21 806
74121 - Elektromechanici elektrických zařízení (kromě zařízení v dopravních prostředcích) 25 182 22 079

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.