Přeskočit navigaci

Samostatný elektrotechnik pro biomedicínské přístroje

Charakteristika

Samostatný elektrotechnik pro biomedicínské přístroje provádí technickou a programovou podporu strojů a zařízení v humánní medicíně.

Činnosti

 • Cejchování elektronických zařízení, které je určeno k měření veličin.
 • Diagnostika poruch elektronických přístrojů a jejich sestav včetně související ICT.
 • Dodržování postupů k oživování a opravě.
 • Dodržování zásad elektromagnetické kompatibility, zjišťování jejich příčiny a odstraňování nežádoucích vlivů.
 • Kontrola funkce elektronických přístrojů a jejich sestav.
 • Měření veličin a schopnost interpretace měřených hodnot.
 • Opravy a údržba elektrotechnických přístrojů v medicíně.
 • Orientace v technické dokumentaci, v normách při práci s elektronickými zařízeními.
 • Průběžná kontrola funkce elektronických přístrojů a jejich sestav.
 • Sestavovaní, zkoušení, opravy, údržba a oživování laboratorních a zdravotnických přístrojů a jejich sestav.
 • Vedení příslušné dokumentace.
 • Zjišťování laboratorních veličin biologického materiálu.

Nadřízené povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
7412 - Elektromechanici 25 561 21 806
74121 - Elektromechanici elektrických zařízení (kromě zařízení v dopravních prostředcích) 25 182 22 079
74123 - Provozní elektromechanici 27 327 21 611

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.