Přeskočit navigaci

Potravinářský dělník

Charakteristika

Potravinářský dělník provádí přípravné, obslužné a manipulační práce při výrobě potravinářských výrobků a obsluhuje jednoduché stroje a zařízení, případně dozoruje kompletní linky na výrobu potravin.

Činnosti

  • Kontrola chodu výrobních linek a technologických souborů v potravinářství.
  • Obsluha samostatných potravinářských strojů a zařízení.
  • Plnění, stáčení, formování a balení všech druhů potravinářských výrobků do různých obalů, jejich značení a příprava na skladování a expedici.
  • Provádění hygienicko-sanitační činnosti ve svěřeném úseku a čištění strojů a zařízení.
  • Příjem, skladování a výdej surovin a hotových výrobků.
  • Spolupráce při provádění běžné údržby a drobných opravách strojů a zařízení v provozovně.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
8160 - Obsluha strojů na výrobu potravin a příbuzných výrobků 20 259 00
81601 - Obsluha strojů na zpracování a konzervování masa a ryb 19 931 00
81602 - Obsluha strojů na výrobu pečiva, čokolády a cukrovinek 19 856 00
81603 - Obsluha strojů na výrobu mléčných výrobků 00 00
81604 - Obsluha strojů na zpracování ovoce, zeleniny a ořechů (včetně sušení, konzervování a mražení) 00 00
81605 - Obsluha strojů na výrobu nápojů 00 00
81606 - Obsluha strojů na zpracování mouky 00 00
81607 - Obsluha strojů na zpracování cukru, čaje, kávy a kakaa 21 532 00
8183 - Obsluha strojů na balení, plnění a etiketování 17 573 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání