Přeskočit navigaci

Potravinářský a krmivářský dělník

Charakteristika

Potravinářský a krmivářský dělník pracuje pod vedením mistra směny nebo technika řízení výroby. Provádí přípravné, obslužné a manipulační práce při výrobě potravinářských výrobků nebo krmiv a obsluhuje jednoduché stroje a zařízení, případně dozoruje kompletní linky na výrobu potravin nebo krmiv. Dále spolupracuje při drobných opravách strojů a zařízení a provádí hygienickou údržbu svěřeného úseku i vnitřní čištění strojů a zařízení.

Činnosti

 • Dodržování hygienických předpisů, sanitačních řádů a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci při porážení, jatečném opracování drůbeže a králíků a dále při porcování, balení a skladování drůbežího a králičího masa.
 • Kontrola chodu výrobních linek a technologických souborů v potravinářství a krmivářství.
 • Obsluha a kontrola strojního a technologického vybavení provozu zpracování drůbeže a králíků.
 • Obsluha samostatných potravinářských a krmivářských strojů a zařízení.
 • Ošetřování vedlejších jatečných produktů drůbeže a králíků.
 • Plnění, stáčení, formování a balení všech druhů potravinářských a krmných výrobků do různých obalů, jejich značení a příprava na skladování a expedici.
 • Porážení a jatečné opracování drůbeže a králíků.
 • Příjem, skladování a výdej surovin a hotových výrobků.
 • Přísun drůbeže a králíků k lince na porážení.
 • Spolupráce při provádění běžné údržby a drobných opravách strojů a zařízení v provozovně.
 • Vychlazování, porcování, balení a skladování drůbežího a králičího masa, dílů a poživatelných vnitřností.

Další informace o vhodném školním vzdělání, zdravotních a pracovních podmínkách a o měsíční mzdě se dozvíte u jednotlivých typových pozic zařazených do tohoto povolání.

Podřízená povolaní (typové pozice)

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Pro toto povolání nejsou dostupná data o měsíčním výdělku.