Přeskočit navigaci

Pomocný pracovník v potravinářství

Charakteristika

Pomocný pracovník v potravinářství provádí pomocné, přípravné, obslužné a manipulační práce při výrobě potravinářských výrobků.

Činnosti

  • Balení polotovarů a hotových výrobků, nebo ruční uzavírání obalů.
  • Obsluha jednoduchých potravinářských strojů a zařízení.
  • Pomocné práce při provádění běžné údržby a drobných opravách strojů a zařízení v provozovně.
  • Provádění hygienicko-sanitační činnosti ve svěřeném úseku a čištění strojů a zařízení.
  • Razítkování kontrolních štítků, etiket a skládaček, nalepování etiket.
  • Spolupráce při příjmu, skladování a výdeji surovin a hotových výrobků.
  • Vkládání produktu do strojů, přebírání nebo tvarování produktu.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
9329 - Ostatní pomocní pracovníci ve výrobě 17 051 15 374
93292 - Pomocní dělníci ve výrobě 15 826 15 103

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.