Přeskočit navigaci

Pomocný pracovník v potravinářství a krmivářství

Charakteristika

Pomocný pracovník v potravinářství a krmivářství provádí pomocné, přípravné, obslužné a manipulační práce při výrobě potravinářských výrobků nebo krmiv. Dále spolupracuje při drobných opravách strojů a zařízení a provádí hygienickou údržbu svěřeného úseku i vnitřní čištění strojů a zařízení.

Činnosti

  • Obsluha jednoduchých potravinářských/krmivářských strojů a zařízení.
  • Pomocné práce při provádění běžné údržby a drobných opravách strojů a zařízení v provozovně.
  • Provádění hygienicko-sanitační činnosti ve svěřeném úseku a čištění strojů a zařízení.
  • Razítkování kontrolních štítků, etiket a skládaček, nalepování etiket.
  • Ruční balení polotovarů a hotových výrobků, nebo ruční uzavírání obalů.
  • Spolupráce při příjmu, skladování a výdeji surovin a hotových výrobků.
  • Vkládání produktu do strojů, přebírání nebo tvarování produktu.

Další informace o vhodném školním vzdělání, zdravotních a pracovních podmínkách a o měsíční mzdě se dozvíte u jednotlivých typových pozic zařazených do tohoto povolání.

Podřízená povolaní (typové pozice)

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Pro toto povolání nejsou dostupná data o měsíčním výdělku.