Přeskočit navigaci

Pracovník výroby knedlíků

Charakteristika

Pracovník výroby knedlíků vyrábí určené druhy knedlíků v průmyslové výrobě na výrobním zařízení nebo na výrobní lince, včetně jejich balení a předání do skladu výrobků nebo do expedice.

Činnosti

  • Balení výrobků.
  • Kontrola a regulace podmínek skladování.
  • Kontrola teploty vaření i teploty chlazení před balením a při skladování.
  • Obsluha, kontrola a regulace strojů a zařízení na výrobu knedlíků (hnětače, univerzální roboty, tvarovací a plnící stroje, varné kotle, kompletní kontinuální linky).
  • Posuzování jakosti surovin pro výrobu knedlíků a hotových výrobků.
  • Provádění hygienické údržby strojů a zařízení i vnitřního prostředí.
  • Příjem surovin a jejich uskladnění.
  • Příprava a úprava surovin pro výrobu knedlíků.
  • Skladování a expedice hotových výrobků.
  • Vedení příslušné dokumentace.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
75121 - Pekaři 15 504 00
8160 - Obsluha strojů na výrobu potravin a příbuzných výrobků 20 259 00
81602 - Obsluha strojů na výrobu pečiva, čokolády a cukrovinek 19 856 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání