Přeskočit navigaci

Pracovník skladování, balení a expedice mlýnských výrobků

Charakteristika

Pracovník skladování, balení a expedice mlýnských výrobků pracuje obvykle pod vedením mlynáře nebo v provozovnách pekáren pekaře. Obsluhuje, kontroluje a seřizuje stroje a linky na míchání mlýnských výrobků, jejich skladování a balení. Expeduje mlýnské výrobky a spolupracuje při drobných opravách strojů a zařízení. Provádí hygienickou údržbu svěřeného úseku i vnitřní čištění strojů a zařízení.

Činnosti

  • Obsluha a monitorování linek na míchání mouky, skladování a balení mlýnských výrobků a dávkování zlepšovacích přípravků.
  • Odběr vzorků mlýnských výrobků a smyslové posuzování jejich kvality a zdravotní nezávadnosti.
  • Provádění běžné údržby a drobných oprav strojů a zařízení ve skladech mlýnských výrobků.
  • Provádění hygienicko-sanitační činnosti ve svěřeném úseku a čištění strojů a zařízení.
  • Provádění kontroly vlhkosti a zdravotní nezávadnosti mlýnských výrobků.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Toto povolání nemohou vykonávat lidé s následujícími obtížemi:
  • Astma bronchiale či jiná prognosticky závažná alergická onemocnění.
  • Prognosticky závažné onemocnění dýchacích cest a plic.
  • Prokázaná přecitlivělost na chemické látky pracovního prostředí.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
8183 - Obsluha strojů na balení, plnění a etiketování 17 573 00
81830 - Obsluha strojů na balení, plnění a etiketování 00 00
8344 - Obsluha vysokozdvižných a jiných vozíků a skladníci 21 819 19 363
83443 - Skladníci, obsluha manipulačních vozíků 21 076 19 226

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.