Přeskočit navigaci

Obsluha mlýnských strojů

Charakteristika

Obsluha mlýnských strojů pracuje pod vedením mlynáře. Provádí pomocné práce při ovládání, kontrole a seřizování strojů a linek na potravinářské čištění obilí před mlýnským zpracováním, na mletí a na míchání mlýnských výrobků. Zapíná i vypíná stroje, spolupracuje při drobných opravách strojů a zařízení a provádí hygienickou údržbu prostředí mlýna i vnitřní čištění strojů a zařízení.

Činnosti

 • Čištění strojů a zařízení.
 • Drobné opravy strojů a zařízení – mazání, rozebírání a zpětná montáž při vnitřním čištění, spolupráce při opravách, které provádí specialista.
 • Měření na přístrojích, které nevyžadují žádné specifické laboratorní dovednosti - vlhkoměry, NIR analyzátory.
 • Monitorování funkce strojů a zařízení a kontrola parametrů výrobních procesů.
 • Odebírání vzorků ke kontrole kvality a jejich smyslové posuzování (zejména z hlediska přítomnosti škůdců a zjevných vad).
 • Pomocné práce při ovládání, kontrole a seřizování strojů a linek na potravinářské čištění obilí před mlýnským zpracováním, při mlýnském zpracování a v průběhu míchání mlýnských výrobků.
 • Úklid mlýna suchou cestou, zametání a vysávání.
 • Výměny sít u strojů, výměny mlecích válců a dalších pracovních prvků.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Toto povolání nemohou vykonávat lidé s následujícími obtížemi:
 • Astma bronchiale či jiná prognosticky závažná alergická onemocnění.
 • Prognosticky závažné onemocnění dýchacích cest a plic.
 • Prokázaná přecitlivělost na chemické látky pracovního prostředí.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
8160 - Obsluha strojů na výrobu potravin a příbuzných výrobků 20 259 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání