Přeskočit navigaci

Obsluha zařízení sil

Charakteristika

Obsluha zařízení sil pracuje pod vedením technika řízení výroby nebo kontroly kvality. Obsluhuje zařízení sil, tedy příjmové, manipulační a expediční dopravní cesty, linky na posklizňové čištění obilí, případně linky na potravinářské čištění nebo čištění osiv, včetně systémů aktivního větrání obilí a sušení. Váží produkty na mostní nebo kolejové váze. Provádí drobnou údržbu strojů a zařízení, hygienickou údržbu sil a skladů. Odebírá vzorky a provádí jednoduché analýzy.

Činnosti

 • Expedice rostlinných produktů (obilovin, luskovin a olejnin).
 • Monitorování, měření a kontrola podmínek skladování.
 • Nastavení příjmových dopravních cest a uskladnění rostlinných produktů (obilovin, luskovin a olejnin).
 • Obsluha příslušných strojů a zařízení pro dopravu produktů, jejich čištění a sušení.
 • Provádění běžné údržby a drobných oprav strojů a zařízení.
 • Provádění základních rozborů na laboratorních přístrojích (příjmových, mezioperačních a výstupních).
 • Provádění zásahů běžné a případně speciální ochranné „DDD“ ve skladech.
 • Smyslové posuzování rostlinných produktů (obilovin, luskovin a olejnin).
 • Sušení obilí, včetně nastavení parametrů a obsluhy zařízení na sušení nebo aktivní větrání obilí.
 • Vážení na mostní váze.
 • Vedení provozní dokumentace.
 • Vzorkování rostlinných produktů (obilovin, luskovin a olejnin).
 • Zanesení záznamů o dodávce a výsledků vstupní laboratorní kontroly do SW.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Toto povolání nemohou vykonávat lidé s následujícími obtížemi:
 • Astma bronchiale či jiná prognosticky závažná alergická onemocnění.
 • Prognosticky závažné onemocnění dýchacích cest a plic.
 • Prokázaná přecitlivělost na chemické látky pracovního prostředí.
 • Záchvatovité a kolapsové stavy.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
8160 - Obsluha strojů na výrobu potravin a příbuzných výrobků 20 259 00
81609 - Obsluha ostatních strojů a zařízení na výrobu, zpracování, uchování potravin a příbuzných výrobků 24 045 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání