Přeskočit navigaci

Mlynář

Charakteristika

Mlynář samostatně ovládá, kontroluje a seřizuje stroje a linky na potravinářské čištění obilí před mlýnským zpracováním, na mletí a na míchání mlýnských výrobků. Organizuje práci směny, hygienickou údržbu prostředí mlýna i vnitřní čištění strojů a zařízení. Dále organizuje provádění běžné údržby, drobných oprav strojů a zařízení, výměnu sít, filtračních tkanin, mlecích válců a dalších funkčních částí technologie.

Činnosti

 • Dávkování zlepšovacích přípravků podle pokynů technika řízení výroby.
 • Kondicionování obilí před mletím, dávkování vody.
 • Míchání mlýnských výrobků.
 • Mlýnské zpracování.
 • Monitorování funkce strojů a zařízení a kontrola parametrů výrobních procesů.
 • Odebírání vzorků ke kontrole kvality.
 • Organizování a provádění drobných oprav strojů a zařízení – mazání, rozebírání a zpětná montáž při vnitřním čištění, spolupráce při opravách.
 • Organizování a provádění hygienické údržby strojů a zařízení i celého vnitřního prostředí provozovny mlýna.
 • Potravinářské čištění obilí před mlýnským zpracováním.
 • Provádění základních kontrol surovin, meziproduktů a výrobků na speciálních měřidlech a přístrojích - vlhkoměry, NIR analyzátory.
 • Příjem a předčištění obilí před jejich uložením do sil.
 • Skladování obilí v silech, jejich příprava a míchání na zámel.
 • Skladování, pytlování a expedice mlýnských výrobků.
 • Smyslové posuzování surovin, meziproduktů a výrobků (zejména z hlediska přítomnosti škůdců a zjevných vad).
 • Sušení obilí.
 • Vedení stanovených záznamů o činnostech a kontrolách.
 • Výměny sít u strojů, výměny mlecích válců a dalších pracovních prvků.

Další informace o vhodném školním vzdělání, zdravotních a pracovních podmínkách a o měsíční mzdě se dozvíte u jednotlivých typových pozic zařazených do tohoto povolání.

Podřízená povolaní (typové pozice)

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Pro toto povolání nejsou dostupná data o měsíčním výdělku.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání