Přeskočit navigaci

Specialista vzdělávání a rozvoje zaměstnanců

Charakteristika

Specialista vzdělávání a rozvoje zaměstnanců plánuje, připravuje a zodpovídá za realizaci vzdělávacích činností a aktivit dalšího rozvoje zaměstnanců.

Činnosti

  • Identifikace personálních potřeb firmy.
  • Organizace vzdělávacího procesu podle potřeb firmy.
  • Příprava vzdělávacích aktivit.
  • Sestavování vzdělávacích plánů.
  • Sledování legislativních změn v pracovně právní problematice.
  • Sledování nových forem a možností dalšího vzdělávání.
  • Spolupráce s jednotlivými útvary při sestavování vzdělávacích plánů a přípravě vzdělávacích aktivit.
  • Spolupráce s vedením společnosti při vytváření programů kariérového růstu a vzdělávávaní.
  • Stanovení požadavků na pracovní pozice.
  • Vytváření programů kariérového růstu zaměstnanců.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
2424 - Specialisté v oblasti vzdělávání a rozvoje lidských zdrojů 41 589 29 438
24240 - Specialisté v oblasti vzdělávání a rozvoje lidských zdrojů 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.