Přeskočit navigaci

Správce aktiv

Charakteristika

Správce aktiv zajišťuje financování organizace, řídí finanční rizika. Zpracovává analýzy efektivnosti vynakládaných finančních prostředků, připravuje finanční plány a forecasty. Sleduje a kontroluje pohledávky, závazky a cash-flow.

Činnosti

  • Externí komunikace s příslušnými orgány a organizacemi - získání, analýza a monitoring dat získaných od finančních organizací, investičních bank, státních orgánů, apod.
  • Finanční plánování a forecasting cash flow.
  • Příprava modelů investování včetně variant získání finančních zdrojů.
  • Řízení finančních rizik, eliminace finančních rizik s pomocí zajišťovacích instrumentů a eliminace kurzových rizik.
  • Řízení vztahů s finančními institucemi, řízení platebního styku společnosti.
  • Sledování a kontrola vývoje nákladů, pohledávek, závazků a jejich dopadů do celkového cash-flow.
  • Vytváření pravidel pro prevenci vzniku a snižování pohledávek.
  • Zajištění financování a ex rate management, analýza vývoje na finančních trzích.
  • Zajišťování financování organizace.
  • Zodpovědnost za úvěrovou politiku, kontrolní procesy, ověřování nových zákazníků, prověřování uskutečnitelnosti obchodů dle pravidel risk managementu.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
24119 - Ostatní specialisté v oblasti účetnictví 34 690 00
2413 - Finanční analytici a specialisté v peněžnictví a pojišťovnictví 44 491 35 788

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání