Přeskočit navigaci

Specialista pracovně právních vztahů

Charakteristika

Specialista pracovně právních vztahů tvoří pracovně právní smlouvy, dohlíží na jejich dodržování a řeší případné neshody v souladu s pracovně právní legislativou.

Činnosti

  • Komunikace s kontrolními orgány, orgány dozoru a dalšími externími subjekty.
  • Komunikace se zaměstnanci.
  • Kontrola dodržování pracovních smluv.
  • Organizace a účast na kolektivním vyjednávání.
  • Řešení stížností zaměstnanců a jejich neshod s vedením společnosti v pracovně právních vztazích.
  • Sledování legislativních změn v pracovně právních předpisech.
  • Spolupráce s jednotlivými útvary a s vedením společnosti.
  • Tvorba pracovních smluv.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
2423 - Specialisté v oblasti personálního řízení 39 984 32 262
24230 - Specialisté v oblasti personálního řízení 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.