Přeskočit navigaci

Specialista náboru pracovních sil

Charakteristika

Specialista náboru pracovních sil plánuje, připravuje a provádí nábor, přijímání a uvolňování zaměstnanců.

Činnosti

  • Identifikace personálních potřeb firmy.
  • Organizace procesu náboru zaměstnanců.
  • Příprava přijímacích a výstupních pohovorů.
  • Sledování informací o trhu práce.
  • Sledování legislativních změn pracovně právní problematiky.
  • Spolupráce při přijímání a uvolňování zaměstnanců s liniovými manažery.
  • Spolupráce při přijímání a uvolňování zaměstnanců s vedením firmy.
  • Spolupráce s vedoucími jednotlivých útvarů při tvorbě adaptačního procesu.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
2423 - Specialisté v oblasti personálního řízení 39 984 32 262
24230 - Specialisté v oblasti personálního řízení 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.