Přeskočit navigaci

Specialista finančního controllingu

Charakteristika

Specialista finančního controllingu se zaměřuje především na dosažení cílové ziskovosti společnosti ve shodě s jím koordinovanými plány a rozpočty. Provádí a předkládá managementu cílené rozbory i komplexní analýzy hospodaření. Úzce spolupracuje s liniovými manažery a jednotlivými organizačními jednotkami na hledání nápravných opatření.

Činnosti

  • Analytická činnost s využitím odchylkových analýz, analýz marže/krycího příspěvku a analýz ziskovosti; řízení OPEX, CAPEX, celkového P&L.
  • Komunikace s ostatními odděleními ve společnosti – získávání vstupů pro analýzy, spolupráce na větších úkolech, příp. projektech, předávání výstupů, spolupráce s finančním a účetním oddělením.
  • Kontrola překročení rozpočtů, analýzy typu skutečnost versus plán.
  • Provádění operativních změn kalkulací podle vývoje materiálních, personálních nákladů apod., promítání cenových změn do výrobků, služeb.
  • Příprava podkladů pro rozpočet, vypracovávání rozpočtu a odhadů prodejních, režijních a dalších nákladů, sestavování rozpočtu společnosti a jednotlivých projektů.
  • Systémová podpora prodejního plánování s pomocí trendových křivek, plánování dle reprezentantů apod.
  • Tvorba propočtů očekávání (Forecasting); prezentace pravidelných prodejních a provozních změn plánu.
  • Zjišťování výnosů a analýzy zaměřené na výnosy a produkty / segmenty, zjišťování nákladů a analýzy nákladů a nákladové efektivnosti - vyhodnocování vývoje.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
2411 - Specialisté v oblasti účetnictví 36 790 30 738

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.