Přeskočit navigaci

Finanční metodik

Charakteristika

Finanční metodik využívá pokročilých softwarových nástrojů pro získávání, propojení a prezentaci dat, zejména u větších organizací s rozsáhlejšími zdroji dat. Sestavuje pravidelné reporty i reporty na vyžádání firemních finančních a jiných útvarů, popř. státních orgánů.

Činnosti

  • Navrhování a implementace celofiremních a skupinových reportingových standardů a politik; segmentace reportingu.
  • Příprava a zpracování podkladů pro provádění finančních a nefinančních analýz a prognóz pro potřeby organizace.
  • Sestavování statutárního a manažerského reportingu (dle CAS, IFRS, US GAAP); zpracování a tvorba pravidelných reportů o výsledcích hospodaření a reportů na vyžádání.
  • Spolupráce na reportingu pro státní a regulativní orgány.
  • Získání a zpracování dat z provozních a obchodních systémů s pomocí databázových nástrojů a technologií.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
2413 - Finanční analytici a specialisté v peněžnictví a pojišťovnictví 44 491 35 788
24131 - Metodici a analytici finančního trhu 61 024 00
33139 - Ostatní odborní pracovníci v oblasti účetnictví a ekonomiky 26 699 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání