Přeskočit navigaci

Finanční analytik

Charakteristika

Finanční analytik získává a zpracovává data, ze kterých vytváří dílčí analýzy a rozbory hospodaření a finanční situace podniku. Podílí se na kontrole čerpání rozpočtu a navrhuje vhodná opatření.

Činnosti

  • Analytická činnost s využitím odchylkových analýz, analýz marže/krycího příspěvku a analýz ziskovosti; analýza OPEX, CAPEX, celkového P&L.
  • Komunikace s ostatními odděleními ve společnosti – získávání vstupů pro analýzy, spolupráce na dílčích úkolech, příp. projektech, předávání výstupů, spolupráce s finančním a účetním oddělením.
  • Provádění finančního oceňování / hodnocení investičních příležitostí s pomocí finančních a nefinančních ukazatelů.
  • Příprava a zpracování podkladů pro provádění finančních analýz a prognóz pro potřeby organizace.
  • Získání, analýza a monitoring dat získaných od finančních organizací, investičních bank, státních orgánů, apod.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
2413 - Finanční analytici a specialisté v peněžnictví a pojišťovnictví 44 491 35 788

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání