Přeskočit navigaci

Strojník bazénu

Charakteristika

Strojník bazénu obsluhuje a udržuje, strojní, dávkovací, měřicí a další technologická zařízení provozu bazénu.

Činnosti

  • Čištění technologických zařízení (bazén, akumulační jímka, filtr aj.) v provozu.
  • Kalibrace měřicích zařízení v provozu.
  • Kontrolování a výměna strojních, dávkovacích, měřících a dalších technologických zařízení.
  • Manipulace s bazénovou chemií.
  • Měření potřebných hodnot bazénové vody v provozu.
  • Provádění úpravy vody různými druhy bazénové chemie.
  • Skladování bazénové chemie dle předpisů.
  • Výměna tlakových lahví s plynným chlorem.
  • Zajišťování servisu, periodických prohlídek a revize strojních i elektrických zařízení.
  • Zajišťování úklidu úpravny bazénové vody.

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
8189 - Obsluha stacionárních strojů a zařízení jinde neuvedená 24 492 21 510

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání