Přeskočit navigaci

Osobní trenér ve fitness

Charakteristika

Osobní trenér ve fitness poskytuje služby v oblasti individuální sportovní a fyzické přípravy a individuálního sportovního vyžití klienta.

Činnosti

  • Dohled nad dodržováním příslušných hygienických pravidel daného sportu.
  • Dohled nad zjištěním bezpečnosti při individuální fyzické přípravě klienta.
  • Příprava a zajištění organizačního a materiálového vybavení.
  • Sestavování a příprava plánu individuálního sportovního vyžití.
  • Sestavování individuálního dietního a pitného programu.
  • Sestavování plánu individuální fyzické přípravy.

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
34230 - Instruktoři a programoví vedoucí v rekreačních zařízeních a fitcentrech 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání