Přeskočit navigaci

Finanční specialista

Charakteristika

Finanční specialista zajišťuje financování organizace a řídí finanční rizika. Zpracovává analýzy efektivnosti vynakládaných finančních prostředků, dílčí analýzy a rozbory hospodaření a finanční situace organizace, připravuje pravidelné finanční reporty pro vedení, dbá na dosažení cílové ziskovosti společnosti ve shodě s jím koordinovanými plány a rozpočty.

Činnosti

 • Analytická činnost s využitím odchylkových analýz, analýz marže/krycího příspěvku a analýz ziskovosti; analýza OPEX, CAPEX, celkového P&L.
 • Finanční plánování a forecasting cash flow.
 • Kontrola překročení rozpočtů, analýzy typu skutečnost versus plán.
 • Navrhování a implementace celofiremních a skupinových reportingových standardů a politik; segmentace reportingu.
 • Provádění finančního oceňování / hodnocení investičních příležitostí s pomocí finančních a nefinančních ukazatelů.
 • Provádění operativních změn kalkulací podle vývoje materiálních, personálních nákladů apod., promítání cenových změn do výrobků, služeb.
 • Příprava a zpracování podkladů pro provádění finančních a nefinančních analýz a prognóz pro potřeby organizace.
 • Příprava podkladů pro rozpočet, vypracovávání rozpočtu a odhadů prodejních, režijních a dalších nákladů, sestavování rozpočtu společnosti a jednotlivých projektů.
 • Řízení finančních rizik, eliminace finančních rizik s pomocí zajišťovacích instrumentů a eliminace kurzových rizik.
 • Sestavování statutárního a manažerského reportingu (dle CAS, IFRS, US GAAP); zpracování a tvorba pravidelných reportů o výsledcích hospodaření a reportů na vyžádání.
 • Sledování a kontrola vývoje nákladů, pohledávek, závazků a jejich dopadů do celkového cash-flow.
 • Systémová podpora prodejního plánování s pomocí trendových křivek, plánování dle reprezentantů apod.
 • Vytváření pravidel pro prevenci vzniku a snižování pohledávek.
 • Zajišťování financování a ex rate managementu, analyzování vývoje na finančních trzích.
 • Zajišťování financování organizace.
 • Zjišťování výnosů a analýzy zaměřené na výnosy a produkty / segmenty, zjišťování nákladů a analýzy nákladů a nákladové efektivnosti - vyhodnocování vývoje.

Další informace o vhodném školním vzdělání, zdravotních a pracovních podmínkách a o měsíční mzdě se dozvíte u jednotlivých typových pozic zařazených do tohoto povolání.

Podřízená povolaní (typové pozice)

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Pro toto povolání nejsou dostupná data o měsíčním výdělku.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání