Přeskočit navigaci

Montér kazetových podhledů

Charakteristika

Montér kazetových podhledů provádí montáž kazetových podhledů, včetně instalace tepelné a zvukové izolace.

Činnosti

  • Organizace pracoviště a provedení bezpečnostních opatření ve vazbě na charakter následných činností.
  • Příprava pro elektrické instalace ve stropních podhledech.
  • Skladování a přeprava materiálů.
  • Upevňování předmětů na stropní podhledy.
  • Úprava rozměrů a tvarů desek a konstrukčních materiálů.
  • Volba pracovních postupů, materiálů, nářadí a pomůcek pro provádění kazetových podhledů

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Zdravotní omezení

Toto povolání nemohou vykonávat lidé s následujícími obtížemi:
  • Záchvatovité a kolapsové stavy.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
7119 - Ostatní řemeslníci a kvalifikovaní pracovníci hlavní stavební výroby 19 714 20 199
71194 - Stavební montéři (kromě montérů suchých staveb) 00 18 604

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání