Přeskočit navigaci

Montér půdních vestaveb

Charakteristika

Montér půdních vestaveb zhotovuje půdní vestavby systémem suchých staveb, včetně osazování zárubní, rámů a střešních oken.

Činnosti

  • Konečné začištění lištami, silikonem apod.
  • Organizace pracoviště a provedení bezpečnostních opatření ve vazbě na charakter následných činností.
  • Osazení dveřních zárubní a nosných závěsných konstrukcí pro zařizovací předměty.
  • Osazení střešních oken.
  • Provádění opláštění sádrokartonovými deskami včetně instalace tepelné a zvukové izolace do SDK konstrukcí, montáž minerálních podhledových desek.
  • Skladování a přeprava materiálů.
  • Úprava rozměrů a tvarů desek a konstrukčních materiálů.
  • Volba pracovních postupů, materiálů, nářadí a pomůcek pro provádění suchých staveb.
  • Vyztužení, zatmelení a přebroušení spár a šroubů.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Zdravotní omezení

Toto povolání nemohou vykonávat lidé s následujícími obtížemi:
  • Záchvatovité a kolapsové stavy.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
7119 - Ostatní řemeslníci a kvalifikovaní pracovníci hlavní stavební výroby 19 714 20 199
71194 - Stavební montéři (kromě montérů suchých staveb) 00 18 604

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání