Přeskočit navigaci

Montér suchých podlah

Charakteristika

Montér suchých podlah provádí montáž suchých podlah, včetně suchých plovoucích podlah.

Činnosti

  • Organizace pracoviště a provedení bezpečnostních opatření ve vazbě na charakter následných činností.
  • Provedení povrchové úpravy podlahových desek penetrací resp. přetmelením.
  • Příprava podkladu pro montáž suchých podlah.
  • Skladování a přeprava materiálů.
  • Úprava rozměrů a tvarů desek a konstrukčních materiálů.
  • Volba pracovních postupů, materiálů, nářadí a pomůcek pro provádění suchých podlah
  • Zhotovení nášlapné vrstvy suché podlahy ze sádrokartonových desek.
  • Zhotovení vyrovnávací a izolační vrstvy.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
71221 - Podlaháři (kromě parketářů) 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání