Přeskočit navigaci

Montér suchých staveb

Charakteristika

Montér suchých staveb provádí práce ze sádrokartonu a lisovaných minerálních desek na stavebních konstrukcích a úpravách povrchů.

Činnosti

  • Konečné začištění lištami, silikonem apod.
  • Organizace pracoviště a provedení bezpečnostních opatření ve vazbě na charakter následných činností.
  • Osazení dveřních zárubní a nosných závěsných konstrukcí pro zařizovací předměty.
  • Provádění opláštění sádrokartonovými deskami včetně instalace tepelné a zvukové izolace do SDK konstrukcí, montáž minerálních podhledových desek.
  • Provádění podhledových závěsů a nosných roštů stěn a podhledů.
  • Rozměření a příprava stavebních konstrukcí pro montáž nosných roštů a závěsů.
  • Vyztužení, zatmelení a přebroušení spár a šroubů.

Další informace o vhodném školním vzdělání, zdravotních a pracovních podmínkách a o měsíční mzdě se dozvíte u jednotlivých typových pozic zařazených do tohoto povolání.

Podřízená povolaní (typové pozice)

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Pro toto povolání nejsou dostupná data o měsíčním výdělku.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání