Přeskočit navigaci

Montér optických kabelů

Charakteristika

Montér optických kabelů se podílí na přípravě, realizaci, údržbě a opravách optických kabelů, sítí s optickými vlákny a optickými kabely. Má jen základní teoretické zkušenosti o typech vláken, konstrukcích kabelů a způsobech jejich montáže. Má především praktické zkušenosti a manuální dovednosti z montáže optických kabelů, montáže optických rozvaděčů optických spojek.

Činnosti

  • Instalace optických kabelů zafukováním, zatahováním.
  • Instalace závěsných optických kabelů.
  • Opravy optických kabelů, optických spojek a rozvaděčů a dalších součástí optické kabelové trasy.
  • Pokládka a příprava optického kabelu k montáži.
  • Příprava optických vláken ke svařování a spojování.
  • Spojování optických vláken konektory, čištění a inspekce kvality spojení.
  • Základní diagnostika a lokalizace poruch na trasách z optických vláken a kabelů.

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
7422 - Mechanici a opraváři informačních a komunikačních technologií 00 21 379
74220 - Mechanici a opraváři informačních a komunikačních technologií 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání