Přeskočit navigaci

Účetní metodik v podnikatelské sféře

Charakteristika

Účetní metodik připravuje implementaci obecně závazných právních předpisů pro konkrétní potřeby účetní jednotky a komplexně zajišťuje odborné metodické činnosti v účetní oblasti.

Činnosti

  • Optimalizace účetních procesů.
  • Spolupráce se Samostatným účetním při stanovení účetních metod a zásad účetní jednotky.
  • Tvorba a upřesňování metodiky účetních postupů při účtování operací týkajících se účetní jednotky.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
2411 - Specialisté v oblasti účetnictví 36 790 30 738
24114 - Metodici účetnictví 43 065 35 381

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.