Přeskočit navigaci

Odborný účetní

Charakteristika

Odborný účetní zajišťuje účtování jednotlivých oblastí finančního účetnictví účetní jednotky pod vedením a kontrolou Samostatného účetního.

Činnosti

  • Kontrola náležitostí účetních dokladů a jejich evidence.
  • Pod vedením a kontrolou Samostatného účetního účtování uzávěrkových operací.
  • Provádění měsíčních kontrol ve finančním účetnictví.
  • Spolupráce při inventarizaci majetku a závazků.
  • Účtování běžných účetních operací finančního účetnictví.
  • Zpracovávání účetních dokladů pro automatizované zpracovávání.

Nadřízené povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
4311 - Úředníci v oblasti účetnictví 20 526 25 046
43112 - Účetní finanční a investiční 27 266 27 446

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání