Přeskočit navigaci

Samostatný účetní v podnikatelské sféře

Charakteristika

Samostatný účetní zajišťuje účtování jednotlivých oblastí finančního účetnictví účetní jednotky.

Činnosti

  • Kontrola náležitostí účetních dokladů a jejich evidence.
  • Provádění měsíčních kontrol ve finančním účetnictví.
  • Samostatné účtování jednotlivých účetních operací finančního účetnictví.
  • Spolupráce s Daňovým specialistou při zajišťování agendy některých daní.
  • Zajištění inventarizace majetku a závazků.
  • Zpracovávání účetních dokladů pro automatizované zpracovávání.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
3313 - Odborní pracovníci v oblasti účetnictví, ekonomiky a personalistiky 26 261 26 504
33131 - Odborní účetní všeobecní 24 635 25 473
33133 - Odborní účetní finanční a investiční 30 492 26 428

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.