Přeskočit navigaci

Samostatný účetní v podnikatelské sféře

Charakteristika

Samostatný účetní zajišťuje účtování jednotlivých oblastí finančního účetnictví účetní jednotky.

Činnosti

  • Kontrola náležitostí účetních dokladů a jejich evidence.
  • Provádění měsíčních kontrol ve finančním účetnictví.
  • Samostatné účtování jednotlivých účetních operací finančního účetnictví.
  • Spolupráce s Daňovým specialistou při zajišťování agendy některých daní.
  • Zajištění inventarizace majetku a závazků.
  • Zpracovávání účetních dokladů pro automatizované zpracovávání.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Correction warning: Write permissions are required on the defined temp directory for the chart image file to be created. To enable you to view the chart this has defaulted to streaming which has a high performance cost over the file based system. Please resolve your permissions issue for this warning to be removed. For more information, please see this kb: http://dotnetcharting.com/kb/article.aspx?id=10018
Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
3313 - Odborní pracovníci v oblasti účetnictví, ekonomiky a personalistiky 26 261 26 504
33131 - Odborní účetní všeobecní 24 635 25 473
33133 - Odborní účetní finanční a investiční 30 492 26 428

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.