Přeskočit navigaci

Účetní

Charakteristika

Účetní zajišťuje prvotní evidenci jednotlivých činností účetní jednotky a účtování jednotlivých oblastí finančního účetnictví.

Činnosti

  • Kontrola náležitostí účetních dokladů a jejich evidence.
  • Provádění pravidelných měsíčních kontrol ve finančním účetnictví.
  • Spolupráce při inventarizaci majetku a závazků.
  • Účtování účetních operací v rámci finančního účetnictví (provádění účetních zápisů do účetních knih).
  • Vedení příslušné evidence a záznamů v souladu s vnitřními (interními) předpisy účetní jednotky.
  • Zajišťování fakturace v účetní jednotce.
  • Zpracování účetních dokladů pro automatizované zpracovávání.

Další informace o vhodném školním vzdělání, zdravotních a pracovních podmínkách a o měsíční mzdě se dozvíte u jednotlivých typových pozic zařazených do tohoto povolání.

Podřízená povolaní (typové pozice)

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Pro toto povolání nejsou dostupná data o měsíčním výdělku.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání