Přeskočit navigaci

Výživový poradce

Charakteristika

Výživový poradce posuzuje stravovací návyky klienta, poskytuje odborné poradenství ke změně těchto návyků při respektování zásad zdravé výživy, navrhuje a aktualizuje vhodný výživový program s přihlédnutím ke zdravotnímu stavu klienta.

Činnosti

  • Podpora a motivace klientů v programech vedoucích k úpravě stravovacích návyků.
  • Poskytování poradenství v oblasti doplňků stravy.
  • Provádění komplexní vstupní nutriční a tělesné diagnostiky klienta.
  • Příprava výživového plánu klienta.
  • Sestavování suplementárního plánu.
  • Spolupráce s ostatními odborníky v dané oblasti.
  • Tvorba programů pro redukci váhy nebo nabírání svalové hmoty.
  • Vedení průběžné evidenční karty klienta.
  • Zhodnocení způsobu dosavadního stravování klienta.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
3259 - Odborní pracovníci v oblasti zdravotnictví jinde neuvedení 23 424 27 767
32592 - Nutriční asistenti 00 23 763
5169 - Pracovníci v oblasti osobních služeb jinde neuvedení 00 15 112
51690 - Pracovníci v oblasti osobních služeb jinde neuvedení 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání