Přeskočit navigaci

Pracovník obsluhy bioplynových stanic

Charakteristika

Pracovník obsluhy bioplynové stanice kontroluje a realizuje pravidelné procesy v bioplynové stanici, asistuje při návozu surovin a materiálu, zajišťuje návoz materiálu do fermentoru, pravidelně kontroluje měřicí a ovládací prvky, ovládá automatická zařízení bioplynové stanice, hlásí poruchy a nestandardní stavy, prování drobné opravy a seřizování, asistuje při větších opravách, pomáhá řešit případné havárie.

Činnosti

 • Běžná údržba a opravy zařízení a technologií bioplynové stanice.
 • Evidence a odstraňování problémů.
 • Hlášení škod a technických problémů.
 • Kontrola funkčnosti všech zařízení.
 • Kontrola odběru produktů.
 • Kontrola odvodu hlavních a vedlejších produktů.
 • Monitoring fermentačního procesu.
 • Monitoring technologických procesů.
 • Monitorování skladových zásob.
 • Naskladňování surovin na vstupu.
 • Obsluha ostatních zařízení a technologií bioplynové stanice.
 • Odběr vzorků na vstupu.
 • Odběr vzorků na výstupu.
 • Posouzení kvality a množství vedlejších produktů.
 • Provádění jednoduchých testů.
 • Provádění pravidelné evidence technologických procesů a záznamů o jejich průběhu.
 • Řešení havarijních stavů a eliminace škod na zdraví, majetku a životním prostředí.
 • Úprava surovin.
 • Zajištění čistoty a bezpečnosti pracovního prostoru bioplynové stanice.
 • Zajištění přísunu surovin do fermentoru.
 • Zhodnocení vstupních surovina a návrh kombinace vstupů.

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
8189 - Obsluha stacionárních strojů a zařízení jinde neuvedená 24 492 21 510

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.