Přeskočit navigaci

Greenkeeper

Charakteristika

Greenkeeper vytváří a udržuje travnaté plochy sportovní i okrasné, porosty stromů a keřů, květinových záhonů sportovních a golfových areálů. Provádí běžnou údržbu strojů a zařízení, závlahového systému, výměnu a vrtání jamek. Zajišťuje trvalou připravenost sportovních trávníků ke hře.

Činnosti

 • Aerifikace trávníku.
 • Aplikace topdressingu.
 • Hnojení trávníku.
 • Kartáčování a stírání rosy.
 • Příprava hřiště na hru.
 • Sekání odpališť, greenů a okolí greenů.
 • Sekání rafů, semirafů, fervejí.
 • Skarifikace a vertikutace trávníku.
 • Výměna a vrtání jamek.
 • Výsadba listnatých opadavých keřů včetně ošetření po výsadbě.
 • Výsadba listnatých opadavých stromů včetně ošetření po výsadbě.
 • Založení trávníku.
 • Závlaha trávníku.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
6113 - Zahradníci a pěstitelé v zahradnických školkách 14 908 17 758

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání