Přeskočit navigaci

Servisní mechanik „velkých“ chladicích a klimatizačních zařízení a tepelných čerpadel

Charakteristika

Servisní mechanik „velkých“ chladicích a klimatizačních zařízení a tepelných čerpadel provádí instalaci, montáž, uvedení do provozu, servis, údržbu, kontrolu úniků chladiva, znovuzíská-vání chladiv a demontáž zařízení s chladivovými okruhy s obsahem chladiva vyšším než 3 kg.

Činnosti

  • Čtení a použití technických podkladů
  • Evidování technických dat o průběhu a výsledcích práce
  • Provádění oprav a výměny dílů nebo podskupin chladicích zařízení
  • Provádění předepsaných tlakových zkoušek a zkoušek těsnosti chladivových okruhů, uvádění do provozu zařízení s chladivovými okruhy
  • Sestavování, montáž, instalace, opravy a zkoušení zařízení s chladivovými okruhy
  • Stanovení pracovních kroků, prostředků a metod
  • Zhotovování chladicích okruhů z trubek
  • Znovuzískávání chladiv a olejů z chladivových okruhů

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
71270 - Mechanici klimatizací a chladicích zařízení 00 00
7233 - Mechanici a opraváři zemědělských, průmyslových a jiných strojů a zařízení 25 579 21 039
72337 - Mechanici a opraváři mechanických částí energetických zařízení a elektropřístrojů 24 989 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.