Přeskočit navigaci

Servisní mechanik „velkých“ chladicích a klimatizačních zařízení a tepelných čerpadel

Charakteristika

Servisní mechanik „velkých“ chladicích a klimatizačních zařízení a tepelných čerpadel provádí instalaci, montáž, uvedení do provozu, servis, údržbu, kontrolu úniků chladiva, znovuzíská-vání chladiv a demontáž zařízení s chladivovými okruhy s obsahem chladiva vyšším než 3 kg.

Činnosti

  • Čtení a použití technických podkladů
  • Evidování technických dat o průběhu a výsledcích práce
  • Provádění oprav a výměny dílů nebo podskupin chladicích zařízení
  • Provádění předepsaných tlakových zkoušek a zkoušek těsnosti chladivových okruhů, uvádění do provozu zařízení s chladivovými okruhy
  • Sestavování, montáž, instalace, opravy a zkoušení zařízení s chladivovými okruhy
  • Stanovení pracovních kroků, prostředků a metod
  • Zhotovování chladicích okruhů z trubek
  • Znovuzískávání chladiv a olejů z chladivových okruhů

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
71270 - Mechanici klimatizací a chladicích zařízení 00 00
7233 - Mechanici a opraváři zemědělských, průmyslových a jiných strojů a zařízení 24 741 19 937
72337 - Mechanici a opraváři mechanických částí energetických zařízení a elektropřístrojů 23 606 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.