Přeskočit navigaci

Hodnotitel koní

Charakteristika

Hodnotitel koní zajišťuje objektivní hodnocení exteriérových a užitkových vlastností všech plemen koní, chovaných na území ČR a jejich věkových kategorií, dle šlechtitelských řádů a programů plemenných knih vedených MZe ČR dle zákona 154/2006 Sb. o šlechtění a plemenitbě hospodářských zvířat.

Činnosti

 • Hodnocení koně koně při předvedení na ruce v kroku a v klusu.
 • Hodnocení koně ve zkoušce pod sedlem.
 • Hodnocení koně ve zkoušce v zápřeži.
 • Hodnocení koně ve zkoušce ve skoku ve volnosti.
 • Hodnocení koní v chovatelských soutěžích (KMK) v klasických jezdeckých disciplínách.
 • Měření tělesných rozměrů předváděného koně (výškové, šířkové, délkové, hloubkové úhly).
 • Označování a identifikace koní dle příslušné vyhlášky a šlechtitelských řádů plemenných knih koní chovaných na území ČR.
 • Provedení lineárního popis zevnějšku předváděného koně se záznamem exteriérových vad a nedostatků mechaniky pohybu.
 • Určení plemene předváděného koně.
 • Vedení předepsané evidence úkonů.
 • Zajištění fixace koně nebo hříběte.
 • Zařazení koně do příslušných oddílů plemenných knih.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Zdravotní omezení

Toto povolání nemohou vykonávat lidé s následujícími obtížemi:
 • Astma bronchiale či jiná prognosticky závažná alergická onemocnění.
 • Prokázaná přecitlivělost na chemické látky pracovního prostředí.
 • Záchvatovité a kolapsové stavy.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
3142 - Technici v oblasti zemědělství, rybářství a vodohospodářství (kromě úpravy a rozvodu vody) 25 779 25 035
31422 - Zootechnici 26 023 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání