Přeskočit navigaci

Producent savců pro krmné a pokusné účely

Charakteristika

Producent savců pro chovné a krmné účely zajišťuje kvalifikovaně vedený chov drobných savců (laboratorní myši, laboratorní potkani, morčata aj.) pro komerční, zájmové a expoziční účely.

Činnosti

 • Aplikace zákonů a nařízení na ochranu zvířat proti týrání.
 • Chov různých druhů savců pro krmné, případně zájmové a expoziční účely.
 • Návrhy chovatelských zařízení.
 • Obsluha chovatelských zařízení za dodržování podmínek welfare.
 • Realizace režimu krmení.
 • Zajištění a stimulace rozmnožování.
 • Zoohygiena a prevence nákaz v chovech, desinfekce a asanace chovů.
 • Způsoby odchytu a transportu, odborné usmrcování zvířat.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Zdravotní omezení

Toto povolání nemohou vykonávat lidé s následujícími obtížemi:
 • Astma bronchiale či jiná prognosticky závažná alergická onemocnění.
 • Prognosticky závažné imunodeficitní stavy.
 • Prokázaná přecitlivělost na chemické látky pracovního prostředí.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
5164 - Chovatelé a ošetřovatelé zvířat v zařízeních určených pro chov a příbuzní pracovníci 00 20 575
51649 - Ostatní chovatelé a ošetřovatelé zvířat v zařízeních určených pro chov a příbuzní pracovníci 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.