Přeskočit navigaci

Zemědělský poradce pro rostlinnou výrobu

Charakteristika

Zemědělský poradce pro RV provádí analýzu současného stavu daného podniku a navrhuje řešení v následujících oblastech: výběr zaměření výrobní činnosti podniku, možnosti využití dotačních programů, uplatnění správné zemědělské praxe při hospodaření s cílem zlepšení konkurenceschopnosti podniku, plnění zákonných požadavků kontroly podmíněnosti.

Činnosti

  • Doporučení ošetření porostů za vegetace.
  • Informování o omezujících podmínkách hospodaření.
  • Informování o vedení předepsané evidence v podniku.
  • Navrhování postupů zpracování půdy, předseťové přípravy, setí a sázení zemědělských plodin.
  • Navrhování systémů sklizně a posklizňového ošetření.
  • Posuzování plnění zákonných požadavků kontroly podmíněnosti v podniku.
  • Vyhledávání aktuálních informací v odborných databázích.
  • Zpracování osevních postupů a plánů hnojení.
  • Zpracování správných postupů hospodaření na základě správné zemědělské praxe.
  • Zpracování žádosti o dotace v oblasti zemědělského podnikání.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
3142 - Technici v oblasti zemědělství, rybářství a vodohospodářství (kromě úpravy a rozvodu vody) 25 779 25 035

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.