Přeskočit navigaci

Obchodník v metalurgii

Charakteristika

Obchodník v metalurgii zajišťuje nákup surovin a materiálů pro slévárenskou, hutní a kovárenskou výrobu a organizuje prodej produktů hutní, slévárenské a kovárenské výroby.

Činnosti

 • Akviziční činnost.
 • Projednání technicko dodacích podmínek nákupu a prodeje.
 • Projednání uplatňovaných reklamací.
 • Příprava podkladů pro obchodní jednání.
 • Sestavování harmonogramů prodeje hutních, slévárenských a kovárenských výrobků.
 • Sledování a průzkum trhu.
 • Vedení příslušné dokumentace.
 • Zajišťování nákupu surovin pro hutní, slévárenskou a kovárenskou výrobu.
 • Zajišťování prodeje hutních, slévárenských a kovárenských polotovarů, výrobků a zboží.
 • Zajišťování styku s odběrateli a dodavateli.
 • Zpracování kupních smluv, nabídek a poptávek.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
3323 - Nákupčí 28 620 24 217
33230 - Nákupčí 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání