Přeskočit navigaci

Číšník

Charakteristika

Číšník samostatně servíruje a prodává pokrmy a nápoje.

Činnosti

 • Dokončování přípravy jídel u stolu (např. flambování, tranšírování atd.).
 • Inkaso plateb a spolupráce s pokladnou.
 • Odborná instruktáž u speciálních pokrmů a nápojů.
 • Ošetřování a nalévání nápojů.
 • Péče o používané předměty (sklenice, nádobí, příbory atd.).
 • Přijímání a umísťování hostů, poskytování rady při výběru pokrmů a nápojů.
 • Přijímání objednávek.
 • Příprava a aranžování místností a tabulí.
 • Servírování a vydávání pokrmů a nápojů.
 • Účast na přípravě a obsluze při slavnostních akcích.
 • Uskladňování a kontrola zboží a předmětů používaných v restauraci.

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
5131 - Číšníci a servírky 10 776 18 218
51310 - Číšníci a servírky 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání