Přeskočit navigaci

Záchranář pro lyžařské tratě

Charakteristika

Záchranář pro lyžařské tratě zajišťuje záchranné činnosti, transport zraněných v rámci lyžařského areálu a poskytuje první pomoc.

Činnosti

  • Hlídková činnost na sjezdových tratích.
  • Instalace a údržba výstražných a informačních zařízení.
  • Organizace a provádění záchranných akcí v lyžařských střediscích.
  • Poskytování první pomoci a zajišťování transportu zraněných.
  • Vedení příslušné evidence.
  • Vytváření podmínek pro bezpečnost návštěvníků lyžařských středisek.
  • Zajišťování pohotovostní služby.

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
54192 - Pracovníci horské záchranné služby 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.