Přeskočit navigaci

Instruktor horské služby

Charakteristika

Instruktor horské služby organizuje a koordinuje činnost stanice horské služby včetně vzdělávání pracovníků.

Činnosti

  • Informování veřejnosti o povětrnostních a sněhových podmínkách na horách a opatřeních horské služby k zajištění bezpečnosti na horách.
  • Příprava a školení členů a čekatelů horské služby.
  • Realizace vzdělávacích aktivit pro pracovníky horské služby.
  • Zajišťování provozu záchranných a ohlašovacích stanic horské služby.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Toto povolání nemohou vykonávat lidé s následujícími obtížemi:
  • Chladová alergie.
  • Prognosticky závažná chronická onemocnění pohybového systému, zamezující práci ve vynucené poloze.
  • Prognosticky závažná onemocnění pohybového systému, znemožňující zátěž páteře a trupu.
  • Těžká, prognosticky závažná onemocnění oběhové soustavy.
  • Záchvatovité a kolapsové stavy.
  • Závažné duševní poruchy, těžké poruchy chování.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Pro toto povolání nejsou dostupná data o měsíčním výdělku.

Navštívená povolání