Přeskočit navigaci

Člen horské služby

Charakteristika

Člen horské služby zajišťuje a organizuje záchranářské činnosti v horském prostředí a poskytuje předlékařskou první pomoc.

Činnosti

 • Hlídková činnost na horských hřebenech a sjezdových tratích.
 • Informování veřejnosti o povětrnostních a sněhových podmínkách na horách a opatřeních horské služby k zajištění bezpečnosti na horách.
 • Instalace a údržba výstražných a informačních zařízení.
 • Lavinová pozorování.
 • Organizace a provádění pátracích akcí v horském terénu.
 • Organizace a provádění záchranných akcí v horském terénu.
 • Pohotovostní služba na stanicích a domech horské služby.
 • Poskytování první pomoci.
 • Poskytování zdravotní pomoci.
 • Realizace opatření ke snížení úrazovosti návštěvníků hor.
 • Sledování úrazovosti a provádění rozboru příčin úrazů na horách.
 • Vydávání a rozšiřování preventivně-bezpečnostních materiálů.
 • Vytváření podmínek pro bezpečnost návštěvníků hor.
 • Záchranné práce v lavinách.
 • Zajišťování provozu záchranných a ohlašovacích stanic horské služby.
 • Zajišťování transportu zraněných osob.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Zdravotní omezení

Toto povolání nemohou vykonávat lidé s následujícími obtížemi:
 • Chladová alergie.
 • Prognosticky závažná chronická onemocnění pohybového systému, zamezující práci ve vynucené poloze.
 • Prognosticky závažná onemocnění pohybového systému, znemožňující zátěž páteře a trupu.
 • Těžká, prognosticky závažná onemocnění oběhové soustavy.
 • Záchvatovité a kolapsové stavy.
 • Závažné duševní poruchy, těžké poruchy chování.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Pro toto povolání nejsou dostupná data o měsíčním výdělku.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání