Přeskočit navigaci

Pracovník horské služby

Charakteristika

Pracovník horské služby zajišťuje bezpečnost obyvatel a návštěvníků horských oblastí.

Činnosti

 • Hlídková činnost na horských hřebenech a sjezdových tratích.
 • Informování veřejnosti o povětrnostních a sněhových podmínkách na horách a opatřeních horské služby k zajištění bezpečnosti na horách.
 • Instalace a údržba výstražných a informačních zařízení.
 • Lavinová pozorování.
 • Organizace a provádění pátracích akcí v horském terénu.
 • Organizace a provádění záchranných akcí v horském terénu.
 • Pohotovostní služba na stanicích a domech horské služby.
 • Poskytování první pomoci.
 • Poskytování zdravotní pomoci.
 • Příprava a školení členů a čekatelů horské služby.
 • Realizace opatření ke snížení úrazovosti návštěvníků hor.
 • Realizace vzdělávacích aktivit pro pracovníky horské služby.
 • Sledování úrazovosti a provádění rozboru příčin úrazů na horách.
 • Vydávání a rozšiřování preventivně-bezpečnostních materiálů.
 • Vytváření podmínek pro bezpečnost návštěvníků hor.
 • Záchranné práce v lavinách.
 • Zajišťování provozu záchranných a ohlašovacích stanic horské služby.
 • Zajišťování transportu zraněných osob.

Další informace o vhodném školním vzdělání, zdravotních a pracovních podmínkách a o měsíční mzdě se dozvíte u jednotlivých typových pozic zařazených do tohoto povolání.

Podřízená povolaní (typové pozice)

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Pro toto povolání nejsou dostupná data o měsíčním výdělku.

Navštívená povolání