Přeskočit navigaci

Vedoucí zájezdu

Charakteristika

Vedoucí zájezdu je pověřeným zástupcem cestovní kanceláře odpovědným za řádný průběh zájezdu a spokojenost klientů, zajišťuje technický doprovod, dodržení programu i trasy tuzemských či zahraničních turistických skupin v ČR nebo v zahraničí, zajišťuje komunikaci a organizační záležitosti s dodavateli jednotlivých komponentů zájezdu – např. recepce hotelů, řidič, odpovědný pracovník restaurace apod.

Činnosti

 • Komunikace se zahraničními partnery cestovní kanceláře a poskytovateli služeb během zájezdu.
 • Kontrola dodržení programů a itineráře tras zájezdových skupin v tuzemsku či v zahraničí.
 • Kontrola kvality ubytovacích kapacit a dalších poskytovaných služeb v průběhu zájezdu.
 • Materiální a finanční zajištění akce.
 • Organizační zajištění programu, včetně ubytování a dalších služeb během zájezdu.
 • Pomoc při řešení krizových situací klientů.
 • Poskytování klientského servisu (informačních, poradenských a organizačních služeb) během zájezdu.
 • Prodej a organizační zajištění fakultativních výletů, případně dalších doplňkových služeb pořádaných cestovní kanceláří během zájezdu.
 • Technický doprovod turistické skupiny během celého zájezdu.
 • Tlumočení a odborná pomoc účastníkům zájezdu
 • Vedení pracovní agendy vedoucího zájezdu.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
5113 - Průvodci, delegáti v cestovním ruchu 00 16 704
51131 - Průvodci a delegáti v cestovním ruchu 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání