Přeskočit navigaci

Místní zástupce cestovní kanceláře

Charakteristika

Místní zástupce cestovní kanceláře je pověřeným zástupcem cestovní kanceláře (touroperátora), který poskytuje cestujícím klientům praktickou pomoc, vyřizuje administrativní záležitosti, zabezpečuje informační servis a animační aktivity pro klienty.

Činnosti

  • Doprovod klientů cestovní kanceláře na místo určení (transfer z letiště do hotelu atp.).
  • Komunikace se zahraničními partnery cestovní kanceláře.
  • Kontrola připravenosti ubytovacích kapacit a dalších plánovaných služeb před příjezdem klientů.
  • Organizační zajištění sportovních a společenských aktivit a organizace zábavy pro děti i dospělé.
  • Pomoc při řešení krizových situací klientů.
  • Prodej a organizační zajištění fakultativních výletů, případně dalších služeb pořádaných cestovní kanceláří.
  • Vedení pracovní agendy místního zástupce cestovní kanceláře.
  • Zajištění informačních, poradenských a organizačních služeb v místě destinace.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
4221 - Pracovníci cestovního ruchu (kromě průvodců) 19 880 23 038
42212 - Úředníci cestovních kanceláří a agentur 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.