Přeskočit navigaci

Pracovník cestovní kanceláře

Charakteristika

Pracovník cestovní kanceláře připravuje a zajišťuje tuzemské a zahraniční zájezdy, zajišťuje jejich prodej a poskytuje informace o zájezdech, zabezpečuje informační servis a pomoc klientům v místě zájezdu a poskytuje animační služby pro klienty.

Činnosti

 • Jednání s pojišťovnami, dopravci a partnery v oblasti cestovního ruchu.
 • Komunikace se zahraničními partnery cestovní kanceláře a poskytovateli služeb během zájezdu.
 • Kontrola dodržení programů a itineráře tras zájezdových skupin v tuzemsku či v zahraničí.
 • Kontrola kvality ubytovacích kapacit a dalších poskytovaných služeb.
 • Materiální a finanční zajištění akce.
 • Pomoc při řešení krizových situací klientů.
 • Poradenská služba včetně vyřizování reklamací.
 • Poskytování klientského servisu - informačních, poradenských a organizačních služeb.
 • Prodej a organizační zajištění fakultativních výletů, případně dalších doplňkových služeb pořádaných cestovní kanceláří.
 • Prodej zájezdů a vyúčtování poskytovaných služeb.
 • Příprava, organizace, finanční a technické zajištění zájezdů.
 • Tlumočení a odborná pomoc klientům.
 • Zabezpečení a organizace sportovních a společenských aktivit a organizace zábavy pro děti i dospělé.

Další informace o vhodném školním vzdělání, zdravotních a pracovních podmínkách a o měsíční mzdě se dozvíte u jednotlivých typových pozic zařazených do tohoto povolání.

Podřízená povolaní (typové pozice)

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Pro toto povolání nejsou dostupná data o měsíčním výdělku.

Navštívená povolání