Přeskočit navigaci

Výrobce a opravář smyčců

Charakteristika

Výrobce a opravář smyčců vyrábí součásti a dílce smyčců, provádí jejich celkovou montáž, montáž a seřízení mechanismů, povrchové úpravy, uměleckořemeslné práce při jejich stavbě, rekonstruuje a opravuje smyčce soudobé i historické.

Činnosti

  • Dělení, obrábění, tváření, spojování materiálů.
  • Kompletace a seřízení částí smyčců, celková montáž.
  • Manipulace, výběr a stanovení způsobu zpracování materiálu pro jednotlivé druhy smyčců.
  • Opravy smyčců a základní restaurování starých historických smyčců.
  • Provádění všech druhů povrchových úprav materiálů a jednotlivých druhů smyčců, jejich součástí.
  • Přesné seřízení chodu mechanismů.
  • Uměleckořemeslné práce při stavbě jednotlivých druhů smyčců.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Toto povolání nemohou vykonávat lidé s následujícími obtížemi:
  • Astma bronchiale či jiná prognosticky závažná alergická onemocnění.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Pro toto povolání nejsou dostupná data o měsíčním výdělku.

Navštívená povolání